Wateroverlast

We leven in een waterrijk land. Grote kans dat uw kerkgebouw in de buurt van een waterloop staat, misschien wel in een gebied met overstromingsrisico of met wisselend waterpeil. Ons zeeklimaat garandeert stevige regenbuien. Wateroverlast kan grote schade aanrichten, zowel aan het kerkgebouw als aan het erfgoed dat zich daarin bevindt. Waterschade kan ook het gevolg zijn van kapotte dakgoten, een gesprongen waterleiding, of zelfs van bluswater bij brand.

Welke risico’s loopt mijn kerkgebouw?

Hoe kan ik waterschade voorkomen?

Laatste check van deze pagina: 10 oktober 2023