Waterschade aan Limburgse monumenten

09-08-2021 | Hevige regenval in de tweede helft van juli heeft in delen van Nederland geleid tot grote wateroverlast met veel slachtoffers en schade. Ook monumentale kerkgebouwen zijn getroffen. Verschillende erfgoedorganisaties werken samen om de schade in kaart te brengen en om u bij te staan met raad en daad.

Schade melden

Heeft u te maken met waterschade als gevolg van de overstromingen? Meld het bij het RCE-Incidententeam. Het Incidententeam en de RCE-regioadviseurs van Limburg zijn beschikbaar voor vragen over het treffen van (tijdelijke) noodmaatregelen en het voorkomen van vervolgschade aan de getroffen rijksmonumenten.

Eigenaren van gemeentelijk monumenten kunnen zich bij de eigen gemeente melden.

Vervolgschade voorkomen

Aan de slag met opruimen, schoonmaken en drogen? Voorkom dat u per ongeluk extra schade toebrengt.