Waterschade, diefstal en vandalisme, fraude

Waterschade

Uw kerkgebouw of interieur kan schade oplopen door wateroverlast. Denk aan: overstromingen, extreme neerslag, en kapotte waterleidingen of dakgoten.

Diefstal en vandalisme

Fraude

Wees als eigenaar of beheerder van een monumentale kerk uiterst zorgvuldig met geldzaken. Juist bij kerkgenootschappen en kerkbeheerders verwacht men een hoge mate van integriteit. Financieel wanbeheer kan zelfs het maatschappelijk belang schaden, als de monumentale waarde van het kerkgebouw of het gebruik ervan in gevaar komt.

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021