Wat zijn de financiële gevolgen van corona voor u als kerkbeheerder? Vul de enquete in!

18-03-2020 | Deze maand heeft iedereen in Nederland maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast, horecagelegenheden en scholen zijn gesloten, veel mensen werken thuis, en het openbaar vervoer is teruggebracht.

Welke financiële gevolgen hebben de maatregelen voor u als kerkbeheerder? En wat heeft u nodig om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te doorstaan? In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) inventariseert de VBMK de financiële gevolgen van kerkbeheerders.

De VBMK behartigt de belangen van de leden ook nu. Help mee om elkaar te steunen!

Wij roepen u op om onze enquete in te vullen en op te sturen naar info@vbmk.nl

De VBMK heeft de eerste inzendingen gebundeld en doorgegeven aan de RCE. Maar insturen kan nog steeds. We houden graag de vinger aan de pols!

Enquete

Achtergrond

Het kabinet is zich ervan bewust dat de maatregelen rond het coronavirus grote gevolgen hebben voor de burgers en de samenleving als geheel. De Tweede Kamer heeft daarom besloten om extra economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 

Elke sector kampt met specifieke vragen, zorgen en noden. Het Ministerie van OCW onderzoekt daarom hoe de huidige situatie uitpakt voor de hele culturele, creatieve en erfgoedsector. Kunsten’92 is aangewezen als het centrale aanspreekpunt. Voor de erfgoedsector is de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) gevraagd het Erfgoedplatform van Kunsten’92 te leiden.

De FIM inventariseert de gevolgen en noden in de erfgoedsector. De VBMK neemt als lid van FIM deel aan deze inventarisaties en consulteert de eigen achterban.