Corona

Op deze pagina houden we u op de hoogte van het nieuws en de tips die relevant zijn voor eigenaren en beheerders van kerkgebouwen. Heeft u zelf een tip? Laat het ons weten! Stuur een bericht naar info@vbmk.nl

Laatste update van deze pagina: 8 april 2021

Algemeen

Per branche

Coronadossiers kerken

Financiële tegemoetkomingen

Algemeen

Uitgelicht

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen met de NOW een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.

Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)

Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus.

Opengestelde Monumenten-Lening | NRE

De lening is bedoeld voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken.

Ondersteuning voor de lokale culturele infrastructuur

(Pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals kunnen aanvullende ondersteuning ontvangen via gemeenten.

Subsidieregeling evenementen |

Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie.

Impulsregeling erfgoedvrijwilligers | Fonds voor Cultuurparticipatie

Regeling voor erfgoedhuizen om te investeren in de ontwikkeling en behoud van erfgoedvrijwilligers.

Compensatieregeling muziekrechten licentiehouders | Koninkijke Horeca Nederland

Bedrijven die op last van de overheid gesloten zijn, hoeven de kosten van de muziek-rechten over deze periode niet te voldoen. Geldt voor leden van KHN die een Buma- en Sena-licentie hebben via de collectieve regeling van KHN.

Tips en tools

Inspiratie en kennis delen

Open kerken in coronatijd

Uw belangen als kerkbeheerder

Elke sector kampt met specifieke vragen, zorgen en noden rond corona. Het Ministerie van OCW houdt samen met de RCE bij hoe de situatie uitpakt voor de hele culturele, creatieve en erfgoedsector. Kunsten’92 is het centrale aanspreekpunt.

Voor de erfgoedsector is er binnen Kunsten ’92 een Erfgoedplatform. Aanspreekpunt voor dit platform is de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM).

De VBMK is lid van de FIM en heeft een zetel in het bestuur voor de sector herbestemde kerkgebouwen (met een niet-religieuze functie).

Wilt u als kerkbeheerder een kwestie rond corona aan de orde stellen? Meld het bij info@vbmk.nl. Via onze ledenbijeenkomsten kunnen we toetsen of dit vraagstuk ook bij andere kerkbeheerders speelt, en er werk van maken.

Joriskerk, Amersfoort