Corona

Op deze pagina houden we u op de hoogte van het nieuws en de tips die relevant zijn voor eigenaren en beheerders van kerkgebouwen. Heeft u zelf een tip? Laat het ons weten! Stuur een bericht naar info@vbmk.nl

Laatste update van deze pagina: 15 november 2021. Op deze pagina houden we tips voor corona-veiligheid beschikbaar, ook als het overheidsbeleid (tijdelijk) vrijer is.

Algemeen

Corona-toegangsbewijs

Richtlijnen per branche

Tips voor veilige openstelling per branche

Coronadossiers kerken

Financiële tegemoetkomingen

Algemeen

Uitgelicht

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Per 1 oktober 2021 kunt u geen NOW meer aanvragen.

Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)

Met de GO-Corona module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Aanvragen indienen kan tot 15 december 2021.

Opengestelde Monumenten-Lening | NRE

De lening is bedoeld voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. Aanvragen indienen kan tot 1 december 2021.

Financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector

Er zijn tegemoetkomingen voor evenementen en culturele ondernemers. Aanvragen indienen kan tot 31 december 2021.

Impulsregeling erfgoedvrijwilligers | Fonds voor Cultuurparticipatie

De regeling is gesloten.

Compensatieregeling muziekrechten licentiehouders | Koninklijke Horeca Nederland

Bedrijven die op last van de overheid (deels) gesloten zijn, hoeven de kosten van de muziek-rechten over deze periode niet te voldoen. Geldt voor leden van KHN die een Buma- en Sena-licentie hebben via de collectieve regeling van KHN.

Tips en tools

Inspiratie en kennis delen

Open kerken in coronatijd

Uw belangen als kerkbeheerder

Elke sector kampt met specifieke vragen, zorgen en noden rond corona. Het Ministerie van OCW houdt samen met de RCE bij hoe de situatie uitpakt voor de hele culturele, creatieve en erfgoedsector. Kunsten’92 is het centrale aanspreekpunt.

Voor de erfgoedsector is er binnen Kunsten ’92 een Erfgoedplatform. Aanspreekpunt voor dit platform is de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM).

De VBMK is lid van de FIM en heeft een zetel in het bestuur voor de sector herbestemde kerkgebouwen (met een niet-religieuze functie).

Wilt u als kerkbeheerder een kwestie rond corona aan de orde stellen? Meld het bij info@vbmk.nl. Via onze ledenbijeenkomsten kunnen we toetsen of dit vraagstuk ook bij andere kerkbeheerders speelt, en er werk van maken.

Joriskerk, Amersfoort