Resultaten vrijwilligersonderzoek Nederland Monumentenland bekend

01-04-2019 | Nederland Monumentenland heeft begin dit jaar naar de drijfveren en wensen van monumentenvrijwilligers een onderzoek laten doen, dat mogelijk werd gemaakt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Dit rapport is inmiddels gepubliceerd en aangeboden aan de directeur van de RCE, Susan Lammers.

Uit het onderzoek komen drie belangrijke pijlers onder de inzet van monumentenvrijwilligers naar voren: een motivatie om bij te dragen aan het behoud en de openstelling van het monument, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en wens om nuttig te zijn, en tot slot een sterk gevoel van community onderling. Voor veel vrijwilligers is het monument meer dan alleen een werkplek: ze voelen zich er thuis. Aldus een van de ondervraagde vrijwilligers: “Ik beschouw het kasteel als mijn tweede huis”. Ook opvallend is dat er een duidelijk behoefte bestaat aan meer kennis en kunde, mits relevant voor de eigen praktijk van de vrijwilliger.

Bron: Nederland Monumentenland

Het verslag is te downloaden via deze pagina