Vrijwilliger centraal in onderzoek Nederland Monumentenland

Stichting Nederland Monumentenland start vandaag een online onderzoek naar de wensen van monumentenvrijwilligers. Met welke motivatie zet een vrijwilliger zich in voor een kasteel, molen of kerkgebouw? Hoe belangrijk is het sociale aspect en hoe zwaar weegt de passie voor het monument?

Een groot deel van de opengestelde monumenten draait op vrijwilligers. Het is een verbindende factor binnen de erfgoedwereld, maar ook een punt van aandacht. Het aantal beschikbare vrijwilligers neemt namelijk af en ze verleggen hun focus van langdurige betrokkenheid naar meer projectgebonden inzet voor kortere tijd.

Jong Monumententalent
Nederland Monumentenland wil onderzoeken hoe zij de sector kan helpen om monumentenvrijwilligers te motiveren en duurzaam aan zich te binden. Daarvoor is het nodig om die vrijwilligers eerst beter te leren kennen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met medewerking van Welmoed Wijmans, Jong Monumententalent van 2018.

Wat willen vrijwilligers?
Wat willen monumentenvrijwilligers eigenlijk? Willen zij zich ontwikkelen door een online cursus te volgen of krijgen ze liever les op de ErfgoedAcademie? Ontlenen zij een identiteit aan hun vrijwilligerschap? Willen zij elkaar ontmoeten en zouden ze wel eens willen ruilen met een vrijwilliger bij een ander monument?

Bruikbaar inzicht
Met de uitkomsten van het onderzoek hoopt Nederland Monumentenland de erfgoedsector te voorzien van bruikbaar inzicht in de drijfveren en behoeften van de duizenden mensen die bijdragen aan het behoud en de toegankelijkheid van Nederlandse monumenten. De resultaten van het onderzoek zullen begin maart op de website van Nederland Monumentenland worden gepubliceerd.

Bron: Nederland Monumentenland