Oproep VBMK-leden: deel uw ervaring met de SIM

06-03-2020 | Heeft u ruime ervaring met de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)? Deel ze met de VBMK!

(n.b.: dit bericht is gewijzigd. Bekijk hier de update)

Nu de eerste periode van de 6-jarige SIM is afgerond, wil het Ministerie van OCW samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de ervaringen met deze regeling in kaart brengen. Voldoet de regeling aan de doelstellingen ervan? Hoe werkt het in de praktijk? Kan elke monumentbezitter er voldoende gebruik van maken? Naar aanleiding van de evaluatie, die eind 2020 moet zijn afgerond, wordt de subsidieregeling mogelijk bijgesteld. Een belangrijk moment voor de VBMK-leden!

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is gevraagd een bijdrage te leveren aan de evaluatie door consultaties onder de achterban, onder andere organisaties voor groene monumenten, POM’s, Stadsherstel, kerken, pastorieën, industrieel erfgoed en molens. Ook de VBMK is aangesloten bij de FIM.

Werkconferentie evaluatie SIM

Op vrijdag 20 maart organiseert de FIM in Zeist een werkconferentie om de inbreng voor te bereiden, enerzijds rond algemene aspecten van de regeling, anderzijds rond specifieke deelonderwerpen. De conclusies van deze werkconferentie kunnen vervolgens worden vastgesteld op de Algemene Vergadering van de FIM op 22 april, waarna ze officieel aan OCW worden aangeboden.

Naast een plenair gedeelte zal in verschillende werkgroepen – waaronder kerken – de werking van de SIM in de praktijk besproken worden. VBMK-leden zijn bijna allemaal wel ervaringsdeskundigen en hebben de nodige expertise. Daar wil de FIM graag gebruik van maken!

Voor de werkgroep Kerken wordt gezocht naar deelnemers die ruime ervaring met de SIM hebben en dus een bijdrage kunnen leveren aan het beeld hoe de SIM voor grote en kleine kerken werkt. Het is dus beslist geen informatieve bijeenkomst, maar een werkconferentie. 

Werkconferentie: vrijdag 20 maart | 12.30 – 17.00 uur | Koetshuys van de Evangelische Broederschap in Zeist

Deel uw ervaring met de SIM

Er zijn twee mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de evaluatie:

– Deelname aan de werkconferentie
– Het aanleveren van positieve en/of negatieve ervaringen omtrent de SIM en suggesties voor verbetering

Stuur uw aanmelding en/of suggesties uiterlijk vrijdag 13 maart aan Frank Migchielsen, directeur van de Laurenskerk Rotterdam en bestuurslid VBMK. Hij zal de informatie bundelen en inbrengen tijdens de conferentie.

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst en/of uw ervaringen te delen

Lees meer over de Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten