Oproep VBMK-leden: deel uw ervaring met de SIM (update)

28-03-2020 | Heeft u ruime ervaring met de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)? Deel ze met de VBMK!

Nu de eerste periode van de 6-jarige SIM is afgerond, wil het Ministerie van OCW samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de ervaringen met deze regeling in kaart brengen. Voldoet de regeling aan de doelstellingen ervan? Hoe werkt het in de praktijk? Kan elke monumentbezitter er voldoende gebruik van maken? Naar aanleiding van de evaluatie, die eind 2020 moet zijn afgerond, wordt de subsidieregeling mogelijk bijgesteld. Een belangrijk moment voor de VBMK-leden!

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is gevraagd een bijdrage te leveren aan de evaluatie door consultaties onder de achterban, onder andere organisaties voor groene monumenten, POM’s, Stadsherstel, kerken, pastorieën, industrieel erfgoed en molens. Ook de VBMK is aangesloten bij de FIM.

Op een werkconferentie op 20 maart zou de inbreng worden besproken. Nu deze bijeenkomst vanwege het corona-risico is afgelast, onderzoekt de FIM of enkele deelsessies online kunnen worden gehouden. Om alle inbreng te verzamelen, heeft de FIM nu een enquete beschikbaar gesteld.

ENQUETE SIM-REGELING

Stuur de ingevulde enquete uiterlijk  13 april aan Frank Migchielsen, directeur van de Laurenskerk Rotterdam en bestuurslid VBMK. Hij zal de informatie bundelen en inbrengen bij de FIM.

Klik hier om de enquete te versturen

Lees meer over de Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten

(Dit bericht is een update van ons nieuwsbericht van 6 maart)