Open brief directeur Mondriaan Fonds

20-04-2020 | In een open brief richt directeur-bestuurder Eelco van der Lingen van het Mondriaan Fonds zich tot de professionals uit de beeldende kunst- en de culturele erfgoedsector. Hij gaat in op de problematiek die het gevolg is van de coronacrisis, bespreekt de maatregelen die de overheid al heeft genomen, en wat er met gezamenlijke inspanning nodig is om een goede toekomst te waarborgen.

Meer over corona-maatregelen vindt u in de VBMK-Kennisbank