Enquetes over de gevolgen van de coronacrisis

03-03-2020 | Wat zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de culturele, creatieve en erfgoedsector? Kunsten’92 is door de minister aangewezen als centraal aanspreekpunt. De erfgoedsector wordt daarbinnen vertegenwoordigd door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Met een snelle inventarisatie in maart heeft de FIM de eerste gevolgen verkend. Deze week heeft de FIM een online enquete uitgezet om zo breed mogelijk de financiële gevolgen voor de erfgoedsector op korte termijn in beeld te brengen. Later zal een enquete volgen voor de gevolgen op de langere termijn.

De VBMK is aangesloten bij de FIM en heeft graag inzicht in wat de noden zijn bij de eigen achterban: de eigenaren en beheerders van kerkgebouwen. Opdat we zo goed mogelijk voor hun belangen kunnen opkomen. Bent u kerkbeheerder, vul dan de enquete in van de VBMK. Wij zullen de resultaten doorsturen naar de FIM en de RCE.

Ga naar de enquete van de VBMK

Bent u geen kerkbeheerder maar wel actief in de erfgoedsector, dan kunt u direct bij de FIM terecht:

Ga naar de enquete van de FIM

Lees meer over de enquete van de FIM