De Omgevingswet kan van start per 1 januari 2024

01-02-2023, RCE | De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie van intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd. Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen vinden het van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de ingangsdatum van de Omgevingswet. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024.

Bron en verder lezen: RCE

Wat regelt de Omgevingswet? Waar kunt u terecht voor advies? Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig? Lees hier meer over de Erfgoedwet en de Omgevingswet