Erfgoedwet en Omgevingswet

Erfgoedwet en Omgevingswet

Alles wat met cultureel erfgoed te maken heeft, wordt geregeld met de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Met de Erfgoedwet, die sinds 1 juli 2016 van kracht is, is de Monumentenwet komen te vervallen. De Omgevingswet zal naar verwachting per 1 januari 2024 in werking treden.

De Erfgoedwet heeft betrekking op: musea, monumenten en archeologie.
Regelgeving op: het aanwijzen van rijksmonumenten, het toezicht houden op monumenten, en het beschermen van cultuurgoederen, verzamelingen en ensembles.

De Omgevingswet heeft betrekking op: alles in het landschap, zoals natuur, water, infrastructuur en wonen. Cultureel erfgoed is een van de hoofdthema’s.
Regelgeving op: provinciale en gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, omgevingsvisies, monumentencommissies, en de instandhoudingsplicht.

 

Laatste check van deze pagina: 1 februari 2023