Werkconferentie SIM [uitgesteld]

20 maart 2020 om 12:30

Door: Federatie Instandhouding Monumenten
Vrijdag 20 maart 2020
12.30 – 17.00 uur
Koetshuys van de Evangelische Broederschap
Zusterplein 2
Zeist

Let op: de werkconferentie is i.v.m. het coronavirus uitgesteld naar:
Woensdag 22 april 2020
13.00 – 17.00 uur
Laurenskerk
Rotterdam

Aanleiding voor de bijeenkomst is de evaluatie van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM), welke eind dit jaar tot mogelijke aanpassingen van de onderhoudsregeling leidt. Voorafgaand daaraan laat het ministerie van OCW vanaf juli dit jaar een extern onderzoek uitvoeren naar de werking van en ervaringen met de regeling. In een recent overleg heeft de FIM aangeboden input te leveren voor de onderzoeksvragen, hetgeen in dankbaarheid is aanvaard. Doel van de bijeenkomst op 20 maart is deze input voor te bereiden, enerzijds als het gaat om de algemene aspecten van de regeling, anderzijds als het gaat om specifieke deelonderwerpen. De conclusies van deze werkconferentie kunnen vervolgens vastgesteld worden op de Algemene Vergadering van de FIM op 22 april a.s., waarna ze officieel aan OCW worden aangeboden.

Oproep aan VBMK-leden: deel uw ervaringen met de SIM! Klik hier voor meer informatie

Programma

12.30 – 13.00 uur
Inloop met eenvoudige lunch

13.00 – 13.10 uur
Opening door Martine van Lier, voorzitter FIM

13.10 – 14.00 uur
Inleiding evaluatie SIM, door Isja Finaly en Leo Endedijk, bestuursleden FIM discussie over SIM-budgetten, algemene aspecten van de regeling, ervaringen hiermee en gewenste aanpassingen

14.00 – 15.30 uur
Deelsessies over specifieke onderwerpen:
1. groen erfgoed, kastelen & buitenplaatsengroen en archeologie
2. agrarisch erfgoed
3. kerken en pastorieën
4. molens
5. POM’s
6. woonhuizen

15.30 – 16.30 uur
afrondende, plenaire sessie

16.30 – 17.00 uur
Borrel

Meer informatie