Hoe pak ik marketing aan?

Marketing zet u in om uw product aan de man te brengen. ‘Product’ kunt u breed opvatten. Gaat het om uw kerkgebouw als verhuurbare ruimte, of om uw concertprogramma, dan werft u klanten of publiek. Gaat het om uw organisatie als geheel, dan werft u leden of donateurs.

Marketing draait om het vinden van de juiste balans tussen vraag en aanbod. Kunt u als kerkbeheerder iets bieden waar vraag naar is? En hoe kunnen vraag en aanbod elkaar vinden? Uw kerkruimte kan de perfecte locatie zijn voor een cultureel festival, maar toch geen publiek trekken. Misschien is de locatie lastig bereikbaar voor de doelgroep, misschien is de toegangsprijs te hoog, of misschien is de aankondiging te laat verschenen. In een succesvolle marketing worden al deze elementen goed op elkaar afgestemd.

Hoe pak ik de marketing voor mijn producten aan?

Wilt u een concreet product promoten? Dan gaat het om een ‘marketing mix’ van de volgende elementen:

  • Product: de goederen of diensten die u aanbiedt; inclusief kwantiteit, kwaliteit, service, garanties.
  • Prijs: wilt u aan het product verdienen? Wat is het prijsniveau in vergelijking met andere aanbieders? Wat straalt het prijsniveau uit?
  • Placement’: op welke plekken is uw product verkrijgbaar? Denk aan: fysieke winkel, VVV, online…. Hoe komt het daar terecht, hoe is de distributie geregeld?
  • Promotie: hoe brengt u uw product onder de aandacht? Denk aan: sociale media, huis-aan-huis, advertenties, flyers
  • Personeel: heeft uw organisatie de juiste deskundigheid in huis om alles goed te laten verlopen?

Hoe pak ik de marketing voor mijn diensten aan? 

Biedt u diensten aan, dan zorgt u voor de juiste marketing mix van de volgende elementen:

  • Customer solution: waar hebben de bezoekers van uw kerkgebouw of de plaatselijke gemeenschap behoefte aan? Welk maatschappelijk vraagstuk kunt u helpen oplossen? Welke waarden kunt u helpen invullen? Denk aan: voedselbank, examenlocatie, stembureau, kunstpodium.
  • Convenience: hoe kunt u het uw klanten zo makkelijk mogelijk maken? Denk aan: extra service, keuzeopties, maatwerk
  • Costs: welke moeite moet de klant doen om het product te werven? Denk aan: openingstijden, parkeertarieven
  • Communication: ga met uw potentiële klanten in gesprek; maak het hen makkelijk u te te bereiken

Meer tips

 

Laatste check van deze pagina: 1 maart 2024