Veiligheidszorg

Kennisbank VBMK > Veiligheidszorg:

Veiligheid en erfgoed | Stappenplan IPV | Calamiteitenkaart | Bedrijfsnoodplan | Collectiehulpverleningsplan | Brand | Overige risico’s

 

Eigenaren en beheerders van kerkgebouwen hebben aan veiligheidszorg een veelomvattende verantwoordelijkheid. De zorg betreft zowel het kerkgebouw als het interieur en de voorwerpen. Religieus erfgoed met een wettelijk beschermde status brengt een eigen zorgplicht met zich mee. En voorop staat natuurlijk de zorg voor de mensen. Niet alleen voor uw medewerkers en vrijwilligers, maar ook voor de bezoekers van uw kerk. Nu kerkgebouwen niet langer uitsluitend worden gebruikt voor de eredienst, ontvangt u ook nieuw publiek. Nieuw gebruik stelt nieuwe eisen aan veiligheidszorg.

Elke situatie is verschillend. Bewustzijn van de vele verschillende risico’s is daarom de basis voor een adequate veiligheidszorg. Niet alleen om calamiteiten te voorkomen, maar ook om de gevolgen ervan te beperken, mochten ze zich toch voordoen.

Zet daarom veiligheidszorg op uw agenda! Met de Module Veiligheidszorg helpen we u daarbij op weg.

Download hier de module ‘Veiligheidszorg’ uit het VBMK Handboek Behoud en Beheer

In deze module komt aan bod:

 • Aan welke risico’s moet u allemaal denken?
 • Welke maatregelen kunt u nemen om calamiteiten te voorkomen?
 • Wat moet u doen als zich toch een calamiteit voordoet?
 • Hoe stelt u een Integraal Plan Veiligheidszorg op?
 • Bijlage: Controlelijsten Veiligheidszorg
 • ‘Erfgoed en veiligheidszorg voor kerken’ (Renate van Leijen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • ‘Behoud en beheer roerend religieus erfgoed’ (Pia Verhoeven, Museum Catharijne Convent)
 • ‘Voorkomen van fraude’ (Donatus Verzekeringen)
 • ‘Risicobeheersing en veiligheid uit het oogpunt van de verzekeraar’ (Dennis Spaen, Donatus Verzekeringen)
 • ‘De zorg voor veiligheid’ (Simon Meerveld, Bedrijfshulpverlening)
 • ‘Brandveiligheid in kerken’ (Annemiek Dorland, Brandweer Amsterdam-Amstelland)
 • Case: Brand in de Sint-Urbanuskerk Amstelveen (Ad Verkleij)
 • Case: Brandveiligheid in Grote Kerk Naarden (Ellen Snoep)

Alle links en documenten die in de module staan vermeld – en meer – vindt u terug in deze VBMK-Kennisbank