Tijdlijn christendom in Nederland

535: bisschop Domitianus zetelt in Maastricht

7e eeuw: Britse missionarissen naar Nederland: Bonifatius, Lebuïnus, Liudger, Plechelmus, Willibrord

695: Willibrord aangesteld als eerste aartsbisschop

12e en 13e eeuw: kruistochten

1517: start Reformatie. Luther, Zwingli, Calvijn bepleiten hervormingen in de katholieke kerk. Het leidde tussen een scheiding tussen katholieken en gereformeerden/hervormden.

1566: Beeldenstorm: vernieling van katholieke kerken, interieurs, voorwerpen en boeken.

1637: eerste bijbelvertaling in het Nederlands

1648: einde 80-jarige oorlog. Nederland verdeeld in Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (gereformeerd/hervormd) en de Spaanse Nederlanden (katholiek)

17e eeuw: protestantse groepen die elders vervolgd worden, vluchten naar Nederland (Hugenoten, Lutheranen)

1834: splitsing hervormde en gereformeerde kerk

1948: in grondwet vastgelegd dat alle religies gelijkwaardig zijn voor de staat

1965: 2e Vaticaanse Concilie: liturgie voortaan in de volkstaal in plaats van in het Latijn; priester keert zich met het gezicht naar gelovigen in plaats van met de rug.

2004: oprichting van de Protestantse Kerk in Nederland; samengaan van hervormde, gereformeerde en evangelisch-lutherse kerken.

 

Laatste check van deze pagina: 22 november 2022