Sustainable Development Goals

Bent u bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en zoekt u partners om mee samen te werken? Zoek in netwerken rond de SDG’s of het Earth Charter.

Sustainable Development Goals

Vraagstukken op het gebied van welvaart, welzijn en milieu hangen met elkaar samen en overstijgen landsgrenzen. Het belangrijkste wereldwijde programma waar vrijwel alle landen aan meedoen, is het Sustainable Development Goals-programma van de Verenigde Naties. Deze agenda van ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’, te behalen in 2030, gaat over armoede en ongelijkheid, energiebronnen, samenleven, en productie en consumptie. Veel klimaatverdragen zijn erin opgenomen. Ook Nederland heeft ervoor getekend om de doelen te behalen en stimuleert daarom dat MVO-initiatieven hierop aansluiten. Zo zijn er al 117 gemeenten die er officieel aan meedoen. Ook voor het bedrijfsleven is dit het leidende programma voor MVO.

Earth Charter

Het Earth Charter is een internationaal manifest dat dezelfde thema’s noemt als de SDG’s. Het Charter stelt echter niet de behoeften van de mens centraal, maar respect voor het leven in het algemeen. Het Charter is opgesteld in consultaties met verschillende wereldreligies; het biedt vooral een moreel kompas voor MVO.

Meer weten

 

Laatste check van deze pagina: 15 mei 2022