Sustainable Development Goals

Bent u bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en zoekt u partners om mee samen te werken? Zoek in netwerken rond de SDG’s of het Earth Charter.

Sustainable Development Goals

Het welzijn van mens en milieu is een kwestie waar iedereen bij betrokken is. Wat wij hier in Nederland ondernemen, heeft invloed op mensen en natuur elders in de wereld, en andersom. Het zijn vraagstukken die landsgrenzen overstijgen. Daarom worden op internationaal niveau afspraken gemaakt. Het grootste wereldwijde programma waar vrijwel alle landen aan meedoen, is het Sustainable Development Goals-programma van de Verenigde Naties. Op de agenda staan 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’, te behalen in 2030. Ze gaan over armoede en ongelijkheid, energiebronnen, samenleven, en productie en consumptie. Veel klimaatverdragen zijn erin opgenomen. Hoewel het om wereldwijde doelen gaat, is het uitgangspunt van de SDG’s dat élke organisatie en élke burger er een steentje aan kan bijdragen.

Nederland heeft ervoor getekend om de doelen te behalen en stimuleert daarom dat MVO-initiatieven hierop aansluiten. Zo zijn er al 127 gemeenten die er officieel aan meedoen. Ook voor het bedrijfsleven is dit het leidende programma voor MVO.

Earth Charter

Het Earth Charter is een internationaal manifest dat dezelfde thema’s noemt als de SDG’s. Het Charter stelt echter niet de behoeften van de mens centraal, maar respect voor het leven in het algemeen. Het Charter is opgesteld in consultaties met verschillende wereldreligies; het biedt vooral een moreel kompas voor MVO. In Nederland is er een nauwe samenwerking tussen mensen die zich bezighouden met de SDG’s en het Earth Charter.

Meer weten

 

Laatste check van deze pagina: 1 augustus 2022