Stappenplan | Hoe pak ik lobby aan?

Lobbyen is het verdedigen van een bepaald belang, op plekken in de maatschappij waar beleidsbeslissingen genomen worden. Er is altijd een concreet lobbydoel.

Om welk belang gaat het?

Het eigenbelang Bijvoorbeeld: u wilt dat uw kerkgebouw wordt aangemerkt als gemeentelijk monument

Een gezamenlijk belang Bijvoorbeeld: u wilt samen met enkele andere beheerders van kerkgebouwen in de stad dat de gemeentelijke overheid een visie ontwikkelt op het behoud en beheer ervan

Een algemeen belang. Bijvoorbeeld: u wilt dat er een landelijk meldpunt komt voor dreigende kerksluitingen; daarmee wilt u een beter behoud en beheer van kerkgebouwen bevorderen.

1 – Bepaal het lobbydoel

Leg het ideale lobbydoel vast, en ook met welk minder eindresultaat u genoegen kunt nemen. Vaak zal er namelijk een compromis worden gesloten.

2 – Bepaal de plekken waar u moet lobbyen

Onderzoek door welke instantie en wanneer de formele beslissingen worden genomen die met het lobbydoel te maken hebben. Probeer ook te achterhalen welke personen, groepen en organisaties een rol spelen in het proces dat eraan voorafgaat; en hoe invloedrijk zij zijn. Zo bepaalt u de doelgroepen voor uw lobby.

3 – Bepaal de lobbyboodschap

Zet op een rijtje welke argumenten u kunt inzetten. Probeer voor elke doelgroep in te schatten welk argument het meest zal aanspreken. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar hun missie/visie.

Zorg dat u alle cijfers en gegevens rond de lobbykwestie goed op een rijtje heeft.

4 – Bepaal uw aanpak

Bedenk op welke manier u de doelgroepen het best kunt bereiken. Er zijn allerlei middelen om in te zetten: inspraakprocedures, vergaderingen, persoonlijke gesprekken, petities, demonstraties, ingezonden brieven, bezwaarschriften, acties op sociale media… Maar ook relatiegeschenken, omkoping, heimelijke deals (‘achterkamertjespolitiek’) of chantage. Let dan op uw integriteit als kerkbeheerder.

Kijk niet alleen naar wat u wilt ‘binnenhalen’, maar ook wat het voordeel is voor de partij die hierover moet beslissen, en naar wat u te bieden heeft. Met een win-win heeft u sneller succes.

Misschien zijn er stakeholders die zich willen aansluiten bij uw lobby. Hoe breder het draagvlak, hoe overtuigender uw boodschap.

Bekijk welk van uw medewerkers het meest geschikt is voor welke aanpak: soms heeft u iemand nodig die inhoudelijk goed onderlegd is, soms iemand die heel sociaal vaardig is, soms iemand die slim kan onderhandelen.

5 – Houd uw integriteit in de gaten

Lobby heeft altijd te maken met macht, dus denk om uw integriteit als kerkbeheerder. Sta er af en toe even bij stil om te kijken of u nog op het rechte pad zit.

Check:

  • Gaat het nog steeds om hetzelfde belang?
  • Stakeholders: is de lobby bij hen bekend? Stellen zij zich achter deze lobby? Waarom wel, waarom niet?
  • Werkt u met andere partijen samen in een lobby-actie: hoe kijkt uw doelgroep naar hun betrouwbaarheid en reputatie?
  • Heeft u goede afspraken gemaakt met uw samenwerkingspartners over de inzet die elk levert, over de gezamenlijke communicatie, en over het delen van de resultaten en het succes?
  • Is er sprake van belangenverstrengeling? Of kan het zo worden gezien? Kijk bijvoorbeeld naar de nevenfuncties van de bestuurders, naar de leden van de raad van toezicht, naar grote donateurs…

Meer tips

 

Laatste check van deze pagina: 1 december 2023