Stappenplan | Hoe kan ik aan de slag met MVO?

Wat heb ik aan MVO?

 • U wilt ‘iets goeds doen’? MVO biedt u praktische handvatten hiervoor
 • Een positief imago. Van kerkbeheerders wordt verwacht dat ze fatsoenlijk handelen – met MVO kunt u dat waarmaken
 • Vind meer klanten en publiek: er is een grote vraag naar duurzame producten en diensten
 • Aanhaken op actuele vraagstukken levert sneller publiciteit op
 • Vind nieuwe partners en inspirerende samenwerkingen
 • Er zijn allerlei fondsen en subsidies die uw MVO-ambities graag stimuleren
 • Sorteer alvast voor op wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld rond de energietransitie
 • Uw werknemers en vrijwilligers vinden bij u een plezierige werkomgeving

Aan de slag met MVO: 7 vuistregels

Met MVO kunt u alle kanten op; er is een enorme keus aan onderwerpen, acties, regelingen en advies. Hoe gaat u daarmee aan de slag? Het beste is om gewoon ergens te beginnen; met deze 7 vuistregels volgt de rest dan vanzelf:

1 – Ga uit van uw huidige bedrijfsvoering

Elke organisatie heeft een bedrijfsvoering; ook kleine organisaties voor kerkbeheer die bestaan uit enkele vrijwilligers. U koopt schoonmaakmiddelen in, u beheert een bankrekening, u sluit een energiecontract af.. Het startpunt voor MVO is: hoe regelen we de zaken nu – en hoe kunnen we het duurzamer doen?

2 – Zoek niet uit hoe u de wereld kunt verbeteren, maar hoe u nadelige gevolgen voor mens en milieu kunt vermijden

Het is onmogelijk om zeker te weten met welke actie u de wereld écht een stap vooruit helpt. Er is wél veel bekend over welke activiteiten nadelige gevolgen hebben voor mens, dier, milieu of economie. Probeer die te vermijden.

3 – Begin nabij

Neem acties waarvan u de gevolgen zelf kunt overzien. Wat kunt u in eigen kring doen? In uw directe omgeving?

4 – Maak keuzes in uw focus

Het motto van MVO is ‘people, planet, profit’: idealiter is er een perfecte balans tussen de belangen van uw eigen organisatie (‘profit), van uw medemens binnen en buiten uw organisatie (‘people’) en van natuur en milieu (‘planet’). Maar een perfecte balans is er zelden. Wat heeft úw prioriteit? Kies bewust en koppel het aan uw missie/visie. Aspecten om op te letten:

 • Gezondheid en welzijn van mensen
 • Milieu: vervuiling, energie
 • Eerlijke handel
 • Dieren
 • Planten, natuur en ecologie
 • Samenwerking, diversiteit en inclusie

5 – MVO is een leerproces

Er komen steeds nieuwe oplossingen en technieken bij. Sta open voor nieuwe inzichten en durf keuzes bij te stellen.

6 – Wees transparant

Met MVO neemt u uw verantwoordelijkheid voor de gevolgen die uw organisatie heeft op uw omgeving. Daar hoort bij dat u uw stakeholders helder kunt uitleggen welke keuzes u heeft gemaakt en waarom. Zo biedt u hen tegelijkertijd de kans om bij te dragen aan uw inzet.

7 – Zoek samenwerking

MVO hoeft u niet alleen te doen. Sterker, het is juist de bedoeling om samen te werken, liefst met partners uit andere sectoren. Daarnaast zijn er allerlei instellingen, kenniscentra en bureau’s om u te adviseren; maak er gebruik van.

ISO 26000

Speciaal voor maatschappelijke organisaties die met MVO willen werken, is er de ISO 26000: een uitgebreide set van praktische richtlijnen, zowel voor grote als kleine organisaties.

 

 

Laatste check van deze pagina: 15 juli 2023