Wegwijzer advies omgevingsvergunning nu online

07-05-2019 | Welke rol heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor rijksmonumenten? Het antwoord op deze vraag is nu makkelijk terug te vinden in de nieuw ontwikkelde Wegwijzer Advies Omgevingsvergunningen. In dit praktische hulpmiddel voor gemeenten en omgevingsdiensten staat alle informatie over het advies voor gebouwde en groene rijksmonumenten bij elkaar. De Wegwijzer is nu digitaal beschikbaar.

Wie zijn rijksmonument wil opknappen of verbouwen heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt verleend door gemeenten en omgevingsdiensten. Zij kunnen de RCE inschakelen voor advies, maar dat levert nog wel eens vragen op: ‘Wanneer betrek ik de RCE bij een overleg of vraag ik een preadvies? En is dat eigenlijk verplicht?’. Vergunningverleners vinden antwoorden op dit soort vragen voortaan snel in de Wegwijzer Advies Omgevingsvergunning.

Bron: RCE