Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vernieuwd

10-04-2019 | Sinds 8 april ziet de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) er anders uit. Op aanraden van de online bezoekers worden diverse RCE websites en kennisportals samengevoegd in één omgeving. De RCE voert het project in fasen uit, waarvan de eerste nu zichtbaar is.

Uit een in 2018 afgerond doelgroepenonderzoek bleek dat gebruikers tevreden waren over wát er op deze websites te vinden is, maar minder tevreden over de vindbaarheid ervan. De oorzaak is met name de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan RCE websites: een corporate website, diverse kennisportals, de erfgoedmonitor, monumenten.nl (samen met het Restauratiefonds), en nog een aantal platforms op erfgoedthema.

Al snel kwam de RCE tot de conclusie dat alle informatie en kennis onder onder één noemer moest worden gebracht: cultureelerfgoed.nl

Bron: RCE