Vraag vóór 30 november de herbestemmingssubsidie aan!

10-10-2023, RCE | Eigenaren en belanghebbenden kunnen tot en met 30 november 2023 weer subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (de herbestemmingsregeling).

De herbestemmingsregeling is geïntroduceerd om leegstand en verval van monumenten, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, tegen te gaan. Binnen de huidige subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • Verkennen van herbestemmingsmogelijkheden met een haalbaarheids-, interactief of procesgericht onderzoek.
  • Toepassen van noodmaatregelen om een gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting.
  • Onderzoeken van de verduurzamingsmogelijkheden in de verschillende herbestemmingsscenario’s, zoals isolatie, energiebesparing en duurzame opwekking.

Het aanvragen van de herbestemmingssubsidie kan tot en met 30 november via het digitale subsidieportaal. Houd uw inloggegevens van DigiD (voor bedrijven eHerkenning) hiervoor bij de hand.

Lees hier alle informatie over de subsidieregeling