Vraag voor 1 oktober de herbestemmingssubsidie aan

19-07-2021, RCE | Moeite met het vinden van een nieuwe bestemming voor uw monumentale gebouw? U kunt jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november de herbestemmingssubsidie aanvragen. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling richt zich op niet-woonhuizen.

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de volgende kosten:

  • onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming
  • verduurzaming: kosten om de verduurzamingsmogelijkheden van het bouwwerk te onderzoeken in aanvulling op een herbestemmingsonderzoek.
  • wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget en stelt naderhand de subsidie vast aan de hand van een verantwoording.
Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Dit jaar is in de herbestemmingsregeling € 1,7 miljoen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken, € 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten en € 0,5 miljoen voor verduurzamingsonderzoeken.

Bron en meer informatie: RCE