Vraag nog snel de Opengestelde Monumenten-Lening aan!

07-09-2021, NRF | Bent u eigenaar van een publiekstoegankelijk rijksmonument en heeft u inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen en kunt u dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken? Vraag dan de Opengestelde Monumenten-Lening aan. Aanvragen dienden uiterlijk 1 september te zijn ingediend, maar er is nog enige ruimte voor beoordeling, mits u de aanvraag snel indient.

Veel sectoren worden hard getroffen door de uitbraak van COVID-19 en dat geldt helaas ook voor de culturele sector in Nederland. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanvullende, financiële ondersteuning van de creatieve en culturele sector.

Eén van de steunmaatregelen is een leenfaciliteit voor opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten: de Opengestelde Monumenten-Lening.

De Opengestelde Monumenten-Lening is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Hierbij bestaat de mogelijkheid om maximaal de eerste drie jaar alleen rente te betalen en daarna te beginnen met aflossen. De hoogte van de lening is afhankelijk van de vastgestelde liquiditeitsbehoefte.

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Het NRF wijst u op de website nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Bron en meer informatie: Nationaal Restauratiefonds