Vijftien miljoen extra voor provinciefonds restauraties rijksmonumenten

16-06-2023, RCE | Het kabinet stelt dit jaar 15 miljoen euro extra ter beschikking om een aantal urgente restauraties van grote rijksmonumenten te ondersteunen. Voorwaarde is dat provincies eenzelfde extra bijdrage leveren, de restauraties een hoge bouwkundige urgentie hebben en dat projecten klaar zijn om te beginnen. Het is een eerste stap in het versterken van het financieringsstelsel voor monumentenzorg.

Jaarlijks stort het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) 20 miljoen in het provinciefonds voor het restaureren van rijksmonumenten. Provincies verdubbelen dit bedrag en verdelen deze middelen vervolgens onder eigenaren. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en media) roept provincies in de Kamerbrief ‘Verkenning Financiering Monumentenzorg’ op om voor 1 augustus een voorstel te sturen voor de verdeling van de extra middelen voor urgente restauraties voor grote monumenten. Op basis van deze voorstellen neemt de staatssecretaris in het najaar een besluit over de inzet van de extra 15 miljoen euro.

Het kabinet verhoogt verder de garantstelling voor leningen van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) van 380 miljoen euro naar 500 miljoen euro zodat eigenaren van monumenten ook in de toekomst aanvullende financiering kunnen krijgen. Het NRF verstrekt leningen met een lage rente voor het restaureren en verduurzamen van monumenten. Het is een zogenoemd revolverend fonds: de aflossing van leningen wordt ingezet voor nieuwe leningen.

Het ministerie van OCW is bezig met het versterken en vernieuwen van het financieringsstelsel voor monumentenzorg. Het komend jaar worden verdere gesprekken gevoerd met eigenaren, marktpartijen, provincies, gemeenten en vrijwilligers. In 2024 wordt bekend welke andere stappen er volgen.

Bron: RCE