Verduurzaming Rotterdamse kerkgebouwen

26-11-2021, TRE | De gemeente Rotterdam helpt 158 religieuze gebouwen op weg om te verduurzamen. Dat gebeurt aan de hand van een pilot met tien kerken. Die pilot moet tips en kennis opleveren voor alle andere kerken.

‘We hebben als gemeente eerst bijeenkomsten georganiseerd’, vertelt erfgoedambtenaar Floor Vierenhalm. “Kerkbesturen zijn gevraagd wat ze vanuit de overheid nodig hebben voor de instandhouding van hun gebouw. Natuurlijk is er behoefte aan een lagere energierekening, maar de kerken voelen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te verduurzamen.’

Dankzij de bijeenkomsten zag de pilot ‘Verduurzaming en Transformatie’ het levenslicht. Tien verschillende kerken, van de oude Laurenskerk in het Centrum tot de naoorlogse Sint-Bavo op Zuid zijn onder het vergrootglas gelegd. “Bij de kerken bleken veel vragen te leven over mogelijke ingrepen. ‘Wat is de termijn van terugverdienen? Wat zijn de lokale plannen voor energietransitie? Mogen er zonnepanelen op een Rijksmonument?’ Door al die vragen zijn we onze aanpak vanuit de gemeente gaan omdraaien. Wij zoeken nu alvast zelf van alles voor de kerken uit. Uiteindelijk maken we een toolkit. Daarin staan dan de stappen voor het verduurzamen van een kerkgebouw”.

De pilot duurt nog anderhalf jaar. Floor Vierenhalm heeft zeker al tips voor andere gemeenten. Zoals de tip om goed communicerende adviesbureaus te zoeken. ‘De gouden combinatie is een bureau dat een technisch goed rapport maakt en dat vervolgens goed kan uitleggen.’ Een andere belangrijke tip: betrek alle afdelingen die je erbij kunt betrekken.

Bron en verder lezen: TRE