VBMK meeting Sint-Joriskerk

10-05-2022 | Na twee jaar van afstand en voorzichtigheid kunnen we elkaar weer ontmoeten! De VBMK nodigt daarom graag alle leden en begunstigers uit voor een bijeenkomst in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Annet van Goor vertelt over de exploitatie van dit monumentale kerkgebouw. Ook vindt dan de Algemene Ledenvergadering van de VBMK plaats. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke lunch.

Sint-Joriskerk Amersfoort

Midden in het land en een knooppunt van spoorwegen… Dat moet wel over Amersfoort gaan! Geen wonder dat Amersfoort een gewilde stad is voor congressen, concerten, symposia en andere evenementen. Centraal in de prachtige historische binnenstad staat de Sint-Joriskerk, een toplocatie voor wie van stijl en allure houdt. Dat is wat anders dan stijf en statig, want de beweeglijkheid is er groot. Gastvrijheid en flexibiliteit staan hoog in het vaandel. Op zondag is de kerk in gebruik voor kerkdiensten. Op alle andere dagen is de Sint-Joriskerk beschikbaar voor verhuur en toerisme. Uiteraard dienen de activiteiten niet te botsen met de aard van het gebouw. Er verschillende ruimtes die gezamenlijk of afzonderlijk gehuurd kunnen worden. Annet van Goor, verantwoordelijk voor de verhuur van het kerkgebouw, geeft een kijkje in de keuken van de exploitatie.

Algemene Ledenvergadering VBMK 

Omdat uitwisseling met de leden de afgelopen twee jaar lastig was door de coronamaatregelen, hebben we een aantal belangrijke beslissingen uitgesteld. Dit jaar bespreken we op de ALV de bestuurswisseling en het nieuwe beleidsplan.

Nieuwe bestuursleden

Van enkele bestuursleden nemen we afscheid. VBMK-voorzitter Michiel Zonnevylle heeft in 2021 aangegeven tussentijds af te treden. De benoemingstermijnen van secretaris Brigitte Linskens en de algemene bestuursleden Marlo Reeders en Gerard van Hasselt waren verstreken, maar zij zijn in de coronaperiode aangebleven. Zij stellen zich niet herkiesbaar.

Ook de benoemingstermijnen van penningmeester Frank Migchielsen en Anique de Kruyf lopen af. Zij stellen zich wel herkiesbaar.

Twee nieuwe kandidaten stellen zich beschikbaar: Patty Wageman, sinds 2020 directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken; en Lilian Grootswagers, sinds 2009 betrokken bij de oprichting en bestuur van het Europese netwerk Future for Religious Heritage. Een uitgebreider profiel staat in de agenda van de ALV.

Er is ruimte voor meer bestuursleden! Wilt u het nieuwe bestuur komen versterken en meewerken aan het nieuwe beleid? Neem contact met ons op via info@vbmk.nl

Nieuwe beleidsvisie

De rol van de VBMK is nog even relevant als bij de oprichting veertig jaar geleden. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van nieuwe en voortschrijdende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het behoud en beheer, maar ook op het gebruik van de monumentale kerkgebouwen. Deze kan ook van invloed zijn op de wijze waarop we ons inzetten voor onze achterban. het nieuwe beleidsplan 2022-2025 vindt u bij de ALV-documenten.

De bijeenkomst staat open voor alle leden, begunstigers en overige belangstellenden. Meld u graag aan voor 27 mei bij info@vbmk.nl

Kijk hier voor het programma van de meeting en de documenten voor de ALV 2022

Sint-Joriskerk Amersfoort