VBMK-magazine Novus over de symboliek van kerkgebouwen

08-01-2020 | Het tweede nummer van Novus, het jaarlijkse magazine van de VBMK, stelt de symboliek van kerkgebouwen centraal.

In de huidige discussie over wat te doen met kerken die overtollig zijn geraakt voor religieus gebruik, worden een aantal zaken onderbelicht. De discussie richt zich veelal op erfgoedwaarde, collectieve herinnering, omgevingspsychologische aspecten en behoud door mogelijke herbestemming. De VBMK heeft altijd gestreefd naar een combinatie van religieus en nevengebruik van (monumentale) kerkgebouwen, dus de combinatie en balans van religieus en cultureel, sacraal en profaan gebruik. Die spanning staat centraal in de nieuwe Novus. Zo wordt aandacht gevraagd voor de betekenis en dimensie van kerkgebouwen die onder de noemer van symboliek worden gebracht.

Download Novus 2 ‘Theologische esthetiek: over architectuur en symboliek, leegte en licht’