Uitnodiging VBMK Symposium ‘Openstelling en samenwerking”

Op donderdag 7 december vanaf 14.00 uur organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) in samenwerking met het Sint-Jansmuseum in ‘s -Hertogenbosch een regiobijeenkomst onder de titel ‘Openstelling en samenwerking’.

In deze regiobijeenkomst staat de vraag centraal hoe monumentale kerkgebouwen nog meer  kunnen betekenen voor nieuwe doelgroepen, die normaal niet gemakkelijk het kerkgebouw binnentreden.

Bij deze middagbijeenkomst zijn vragen aan de orde zoals: hoe maken wij ons kerkgebouw en interieur nog aantrekkelijker voor de bezoekers? Hoe communiceren we de boodschap aan bezoekende personen en groepen? Over welke doelgroepen in de samenleving hebben we het dan? En hoe organiseren we dat intern bijvoorbeeld met vrijwilligers en liefst met positieve gevolgen voor de exploitatie? Mag voor een kerkbezoek ook nog iets terug gevraagd worden van de bezoeker vooraf (entree) of achteraf (gift)?

Zoals elke regiobijeenkomst van de VBMK is deze middag bedoeld ter vermeerdering van kennis en kennissen.

De regiobijeenkomst vindt plaats in het sfeervolle Sint-Jansmuseum. Dat is op zichzelf al een bezoek waard. Zeker in combinatie met een bezoek – bijvoorbeeld in de ochtenduren – aan de indrukwekkende St Janskathedraal.

Voor de pauze wordt de situatie rondom openstelling bij de Sint-Jan toegelicht door een kerkbestuurder van de St Jan en een vertegenwoordiger van het Sint-Jansmuseum. Na de pauze komt het aspect samenwerking aan de orde in het licht van fondsenwerving. Tenslotte is er aandacht voor een nieuw, drempelverlagend initiatief, de Open Kerkennacht Brabant.

U bent van harte welkom! Deelname is gratis.

Aanmelden kan via info@vbmk.nl.

Het programma vindt u hier.