Uitkomst energie-enquete FIM

10-11-2022, FIM | De FIM heeft opnieuw een enquête uitgezet om inzicht te krijgen in de financiële situatie van de monumentensector. De directe aanleiding was de stijging van de energielasten. Deze extra lasten spelen in een situatie waarin de sector herstelt van de impact van de coronamaatregelen, maar waarin ook extra kosten gemaakt worden vanwege stijging van materiaalkosten en investeringen in verduurzaming.