Toekomst religieus erfgoed is brede maatschappelijke opgave

Onlangs stuurde bisschop De Korte van het bisdom Den Bosch een opmerkelijke brief aan de colleges van B&W in zijn bisdom. In deze brief roept hij de partijen op om bij de vorming van de collegeafspraken expliciet aandacht te geven aan het religieus en cultureel erfgoed, specifiek de kerkgebouwen en kloosters binnen de eigen gemeente. Hij verzoekt de partijen een visie te ontwikkelen op dit erfgoed omdat het niet alleen van belang is voor de gelovigen, maar ook voor niet gelovigen.

Lees verder: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuwsbrief/toekomst-religieus-erfgoed-een-brede-maatschappelijke-opgave