Symposium over bedreigde kerkinterieurs

05-07-2022, MCC en RCE | Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren op 7 juli een symposium over bedreigde kerkinterieurs. De aanleiding voor het symposium is de afronding van een reeks publicaties. Deze geven inzicht in de stand van zaken rondom verschillende typenreligieuze interieurs, die door ontkerkelijking dreigen te verdwijnen. Is iets uniek en dus zeer waardevol? Dan moeten we ons er met elkaar hard voor maken om het te behouden. De publicaties helpen kerkelijke eigenaars, overheden en erfgoedprofessionals om samen de juiste keuzes over behoud voor de toekomst te maken. Natuurlijk verhoudt dit zich ook tot de kerkenvisies die in veel gemeenten worden samengesteld. Het programma van het symposium stipt al deze onderwerpen aan.

Belangrijk cultuurbezit

Nu het kerkbezoek blijft afnemen en het aantal religieuzen sterk vermindert moeten veel kerken en kloosters noodgedwongen de deuren sluiten en worden de interieurs afgestoten.  Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vestigen daarom met een reeks publicaties en een symposium de aandacht op de binnenkant van de gebouwen. Het gaat om bijzondere voorbeelden in een bepaalde bouwstijl, uit een specifieke periode of behorend bij een bepaald type gebouw. Vanuit dat integrale overzicht kunnen gegronde keuzes gemaakt worden. Het is vijf voor twaalf; de komende jaren zijn veel drastische keuzes nodig om belangrijk cultuurbezit te behouden voor de toekomstige generaties.

Toekomst Religieus Erfgoed

De publicaties zijn een direct resultaat van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Het programma kreeg vorm op basis van de beleidskeuze van de minister om meer aandacht te besteden aan de toekomst van ons religieus erfgoed. Kerken zijn namelijk schatkamers van de Nederlandse kunst. Schitterend zilver, kunstig gesneden eikenhout, kleurrijk glas-in-lood: kerken zijn gebouwd voor de binnenkant. De binnenkant werd door de eeuwen heen aangekleed en uitgedost om dienst te doen als waardige omlijsting van de eredienst. De variëteit aan kerkinterieurs in ons land is groot: van ingetogen protestants tot barokke katholiek.

Bekijk de publicaties

Lees meer over het symposium