Subsidieregeling rijksmonumenten aangepast voor klinkende onderdelen

02-04-2019 | De regeling voor de instandhoudingssubsidie van rijksmonumenten is op 27 maart aangepast voor de klinkende onderdelen, zoals orgels en luidklokken.

Orgels, luidklokken, beiaarden en uurwerken zijn meebeschermd met het rijksmonument waarin zij zich bevinden. Bij een aanvraag voor instandhoudingssubsidie kan de monumenteigenaar werkzaamheden aan een klinkend onderdeel meenemen. Voorwaarde is dat het onderdeel voldoende monumentale waarde heeft.

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een lijst gepubliceerd van de klinkende onderdelen van rijksmonumenten die naar het oordeel van de Minister voldoende monumentale waarde hebben. Voor klinkende onderdelen die nog niet eerder door de Minister op hun monumentale waarde zijn beoordeeld, kan de monumentale waarde worden vastgesteld in het kader van de behandeling van de subsidieaanvraag. De beoordeling van deze klinkende onderdelen vindt daarbij plaats aan de hand van de waarderingscriteria die eveneens zijn gepubliceerd op de website van de RCE.

Lees meer over de subsidieregeling