Subsidieregeling Faro-werkwijze groot succes

30-08-2020 | Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een groot aantal aanvragen voor de subsidieregeling ‘Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze’ ontvangen. Om deze goed af te handelen is de openstelling van volgende aanvraagtermijnen uitgesteld. De subsidieregeling is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het Europese Verdrag van Faro, waarin erfgoedparticipatie centraal staat.

Het Europese Verdrag van Faro benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van deelname door de samenleving. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en uitdragen. De RCE is een programma Faro gestart met als doel burgerinitiatief en -participatie tot een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken. Dit programma wordt in nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties uitgevoerd en heeft als motto ‘leren door te doen’.

De start van de tweede termijn van de subsidieregeling stond gepland op 7 september. Medio oktober maakt het Fonds voor Cultuurparticipatie de nieuwe aanvraagperiodes en het vervolg van de regeling bekend.

Bron: RCE

Lees meer over Faro