Subsidie voor rijksmonumenten in Friesland

22-07-2020, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân | De provincie Fryslân stelt in 2020 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor: restauratie van rijksmonumenten, herbestemming van rijksmonumenten, onderhoud van rijksmonumentale molens, restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en plankosten. Dit is geregeld in de Subsidieregeling Monumenten Fryslân.

De regeling wordt opengesteld voor aanvragen van 14 tot en met 18 september 2020. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Anders dan in voorgaande jaren is er voor plankosten een ruimere indieningsmogelijkheid te weten van 14 september tot en met 30 oktober 2020. Voor woonhuizen is geen subsidie aan te vragen.

Uiterlijk 14 augustus 2020 worden de aanvraagformulieren online gezet op de website van de provincie. De volledige regeling, de subsidieplafonds en nadere toelichting is ook nu al beschikbaar op de website van de provincie Fryslân.

Bron: Steunpunt Monumentenzorg Fryslân