Subsidie herbestemming van rijksmonumenten in Zuid-Holland gewijzigd

22-11-2019 | De provincie Zuid-Holland verstrekt subsidies voor restauratie van rijksmonumenten en voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument. Door deze subsidie wordt de herbestemming van de monumenten bevorderd.

Subsidie voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen

Subsidie voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen kan nu aangevraagd worden zonder dat er sprake is van, een door de provincie verstrekte, restauratiesubsidie. Voorheen was deze subsidie wel gekoppeld aan het verkrijgen van een subsidie voor restauratie. Ook maakt de wijziging het mogelijk om voor de financiering een lening van het Nationaal Restauratiefonds te combineren met provinciale subsidie.

Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen om de indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van het monument te wijzigen. Van 1 mei 2020 tot 1 juli 2020 kan hiervoor een subsidieaanvraag worden ingediend. De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor restauratie blijft ongewijzigd. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 1 december 2019 tot 1 maart 2020. De provincie heeft op dit moment een bedrag van €1.133.471 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de regeling.

Informatiebijeenkomst op 3 december

Op 3 december 2019 organiseert de Provincie Zuid-Holland een inloopbijeenkomst, waarbij u uw vragen over het aanvragen van subsidie kunt stellen aan medewerkers van de provincie. De bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 uur en 19.00 uur in vergaderzaal Y402 op de vierde etage van het Ypsilon-gebouw aan de Floris Grijpstraat 2 te Den Haag (let op! Dit is NIET in het provinciehuis!). U kunt u vooraf aanmelden via subsidies@pzh.nl. Geef daarbij aan of u wilt komen tussen 16.00-17.00 uur, tussen 17.00-18.00 uur of tussen 18.00-19.00 uur.