Stichting Oude Gelderse Kerken verlegt koers van behoud naar beleving

12-01-2022, SGK | De Stichting Oude Gelderse Kerken is met ondersteuning van provincie Gelderland een driejarige pilot gestart. Er is een nieuwe koers uitgestippeld met als ultieme doel: van het historische kerkgebouw een waardevolle, bruisende ontmoetingsplek maken in het hart van de samenleving. Het religieuze erfgoed verdient een permanente plek in de samenleving, omdat het rijke betekenislagen bevat die voor veel mensen van waarde zijn zoals architectuur, cultuur & erfgoed, geschiedenis, geloof, stilte en ontmoeten.

Met de nieuwe koers wil de stichting de religieuze en sociaal-culturele betekenis van monumentale kerkgebouwen levendig houden. Ook wil ze het draagvlak onder de lokale bevolking vergroten door hen te betrekken en te activeren om initiatieven te ontplooien. Daarbij ligt de focus op het stimuleren en creëren van nieuwe mogelijkheden in de kerk; het accent wordt verlegd van behoud naar beleving.

De Plaatselijke Commissies (PC’s) vormen de belangrijkste schakel tussen Gelderse Kerken en lokale bewoners. Daarom is een supportteam opgezet om de PC’s te ondersteunen om van de kerkgebouwen een bruisende ontmoetingsplek te maken.

De stichting gaat verder onder de nieuwe naam Gelderse Kerken en past de huisstijl aan.

Bron en verder lezen: Gelderse Kerken