Stichting Monumentenbezit krijgt POM-status

10-02-2022, Monumentenbezit | Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) heeft Stichting Monumentenbezit aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). De POM-status is toegekend vanwege het feit dat ‘de organisatie de afgelopen jaren haar monumenten op professionele wijze, structureel en consistent in stand heeft gehouden.’ Aldus de beoordeling van de staatssecretaris, die ook stelde dat zij positief is over de deskundigheid en de gehanteerde werkprocessen van Monumentenbezit.

Bron: Stichting Monumentenbezit