Routekaart Verduurzaming Monumenten online

27-09-2020 | Sinds 24 september is er een nieuwe website waarop u alles kunt vinden over De Routekaart Verduurzaming Monumenten: www.duurzaamerfgoed.nl. Met de Routekaart laten 24 organisaties uit de monumentensector zien hoe zij gezamenlijk werken aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Een belangrijk doel is het reduceren van de CO₂-uitstoot met 40% in 2030 en 60% in 2040.

De verduurzaming van monumenten is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar draagt ook bij aan de instandhouding van de monumenten en aan lagere energiekosten voor de monumenteneigenaren.

De deelnemers van Routekaart Verduurzaming Monumenten bestaan uit overheden en andere professionals die betrokken zijn bij het verduurzamen van monumentaal erfgoed. Samen kijken ze hoe ze de ondersteuning van monumenteigenaren effectiever kunnen maken.

De onderdelen van de Routekaart Verduurzaming Monumenten zijn:

  1. Particuliere en professionele eigenaren helpen bij de verduurzaming van hun panden
  2. Met behulp van een ‘kansenmatrix’ inzichtelijk maken welke monumenten nu al verduurzaamd kunnen worden en welke beter later aan bod kunnen komen
  3. Beschikbare instrumenten beter inzetten. Bijvoorbeeld ondersteuning van lokaal beleid, pilotprojecten, het verbeteren van uitvoeringsrichtlijnen, en het bestaande energielabel geschikt maken voor monumenten.
  4. Monitoren, zodat het resultaat van alle inspanningen meetbaar en inzichtelijk wordt
  5. Samenwerking op het gebied van verduurzamen van monumenten stimuleren
  6. Kennis, ervaring en inspirerende voorbeelden delen via www.duurzaamerfgoed.nl

Wilt u ook een actieve bijdrage leveren aan de doelen van de Routekaart Verduurzaming Monumenten? Voert u projecten uit die helpen bij de verduurzaming van monumenten en wilt u graag de opgedane kennis en ervaring delen met anderen? Dan kunt u zich aanmelden als deelnemer.

www.duurzaamerfgoed.nl is ontwikkeld voor de deelnemers aan de Routekaart in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bron en meer informatie: Duurzaam Erfgoed