Restauratie Adema-orgel Sint-Bonifatiuskerk Leeuwarden voltooid

09-09-2022, Stichting Bonifatiustoren Leeuwarden | Het hoofdorgel op de koorzolder van de Bonifatiuskerk te Leeuwarden verkeerde in zeer slechte staat. Het orgel is in 1899 vervaardigd door de Leeuwarder gebroeders Adema maar ingrijpend aangepast door Verschueren in 1942. Het orgel is nu zoveel mogelijk teruggebracht naar de oorspronkelijke opzet. Op zondag 11 september vindt de inzegening en feestelijke ingebruikneming plaats.

Het orgel is bij de 15 jaar durende restauratie uitgebreid met extra stemmen. De elektro-pneumatiek is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor een mechanische aansturing. Ook zijn vele Verschuerenpijpen vervangen door Ademapijpen. Het aantal registers is uitgebreid tot 39.

Op 11 september zal de bisschop van Groningen-Leeuwarden Mgr. dr. C.F.M. van den Hout het orgel inzegenen tijdens de pontificale hoogmis. ’s Middags vindt een feestelijk inspeelconcert plaats. Tijdens dit concert zal het nieuwe orgelboek ‘Een prachtig werk’ ten doop worden gehouden. Het boek behandelt de orgelgeschiedenis van de St. Bonifatiuskerk

Bron en verder lezen: Stichting Bonifatiustoren Leeuwarden