Regiobijeenkomst VBMK

Op 4 november a.s. organiseert de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) in samenwerking met de Sint Joris Kerk Amersfoort een regiobijeenkomst over de professionalisering van het financieel beheer van kerkgebouwen. Het gaat die middag over het opstellen van een begroting, een jaarrekening en de cyclus van planning en control. De sprekers hebben ieder hun eigen invalshoek en ervaring: vanuit de kerkelijke sfeer, vanuit meervoudig gebruik en uit de wereld van het vastgoed.

Aan de orde komen belangrijke kostenposten zoals onderhoud en verzekeringen, maar ook de exploitatieopzet en belangrijke inkomstenbronnen worden toegelicht. Tenslotte komen er concrete praktische zaken aan de orde, zoals de voor- en nadelen van een BTW nummer, het wel of niet kunnen terugvorderen van BTW en entreegelden.