RCE start programma voor behoud erfgoed van na 1965

20-02-2023, RCE | Staatssecretaris Gunay Uslu heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de opdracht gegeven om een aanwijzingsprogramma voor de periode 1965 – 1990, het zogenaamde Post 65 erfgoed, op te starten.

Samen met de RCE zijn ook belangenorganisaties en lokale overheden bezig zich een beeld te vormen van Post 65 erfgoed. Dat is belangrijk, omdat ook deze periode karakteristiek en uitzonderlijk erfgoed kent, dat de moeite waard is te behouden voor toekomstige generaties. De aandacht voor dit erfgoed wordt bovendien dringend, omdat er steeds vaker sprake is van sloop van gebouwen uit deze periode. Nu is er nog geen goed overzicht van waardevolle gebouwen en objecten uit de betreffende periode.

Een belangrijke reden om nu met deze erfgoedperiode aan de slag te gaan, is de vraag op welke manier dit erfgoed kan bijdragen aan oplossingen voor grote actuele kwesties zoals de woningnood, de energie- en klimaatcrises en burgerparticipatie.

Bron en verder lezen: RCE