Publicatie slotverklaring Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

De activiteiten en opbrengsten van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed zijn overzichtelijk bijeengebracht in een boekje. Dit bevat onder andere een samenvatting van alle bijeenkomsten, verslagen van werkbezoeken in het kader van Adopteer een Kerk, de Tien Geboden bij het (tijdelijk) herbestemmen van religieus erfgoed en een overzicht van publicaties. En uiteraard ook de gezamenlijke strategie, met tien actiepunten, voor het Nederlands religieus erfgoed, ondertekend door CIO-Kerkgebouwen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Federatie Grote Monumentengemeenten, Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen, Museum Catharijneconvent en Bond Heemschut.

Het boekje is uitgereikt aan de deelnemers van het slotsymposium op 8 december in de Grote Kerk in Naarden. Voor de publicatie van Tien Geboden klik hier. De slotverklaring kunt u hier lezen.