Publicatie over religieus erfgoed in Overijssel

01-07-2023, Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel | Op Open Kerkendag – maandag 29 mei- verscheen het essay ‘Bouwen aan geloofsplekken’. Een essay over religies en geloofsgebouwen in Overijssel.

Waar bouwden mensen plekken om hun geloof te belijden? En wat voor vorm kreeg die plek? De auteurs Mireille Dosker en Isabel van Lent zijn beide architectuurhistoricus. In het essay beschrijven zij in vogelvlucht wat verschillende religies aan geloofsgebouwen voortbrachten in Overijssel. Van de vroege Middeleeuwen tot nu. Er is speciaal aandacht voor de relatie tussen de geloofsbeoefening en de plek in de samenleving (cultuurhistorie). Maar ook voor de architectuur en de transformaties daarvan. En voor de inbedding in het landschap en de stedenbouwkundige context.

Het boek kunt u hier online lezen en downloaden