Publicatie Manifest VBMK

De VBMK heeft naar aanleiding van de afsluiting van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed een Manifest gepubliceerd. De vereniging benadrukt hierin de grote culturele, economische en maatschappelijke waarde van dit erfgoed. Aan het einde van het manifest verzoekt de VBMK de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden om samen met de kerkelijke eigenaren en andere organisaties hun verantwoordelijkheid voor het behoud van beeldbepalende kerkgebouwen te erkennen en te waarborgen. De VBMK wil zich inzettenen voor het behoud door nieuw gebruik en herbestemming te ondersteunen, te faciliteren en te begeleiden, waarbij leden elkaar helpen en zich gesteund weten door de maatschappij om religieus erfgoed te behouden voor toekomstige generaties.

Het manifest is hier te downloaden.