Provincie Zeeland: aanvraag voor subsidie voor restauratie monumenten opent binnenkort

10-11-2019 | De Provincie Zeeland heeft ieder jaar een budget beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Voor 2020 is dat bijna 1,4 miljoen euro. Dit bedrag is bedoeld voor grotere restauraties van bijvoorbeeld kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Hierdoor wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Gedeputeerde Anita Pijpelink: “In een wereld die snel verandert, is het Zeeuws erfgoed ons anker. Monumenten als molens, boerenschuren en vestingwerken laten elk een stukje van ons verleden zien en zijn bepalend voor de identiteit van onze provincie. Het is zaak dat we dergelijke iconen behouden voor de toekomst. Dat is niet alleen fijn om naar te kijken, maar verhoogt ook de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van onze provincie.”

In voorgaande jaren zijn meerdere rijksmonumenten gerestaureerd met geld vanuit de subsidiepot. Zo zijn de vestingwerken in Veere flink opgeknapt. Datzelfde geldt voor de Sint Baafskerk in Aardenburg, waar op het dak duizenden leien werden vervangen. Op dit moment staat de Plompetoren in Burgh-Haamstede in de steigers. Ook de molens van Zuidzande en Nieuwsvliet worden flink onderhanden genomen.

Bent u eigenaar van een rijksmonument met een bijzondere functie en bent u van plan om een grote restauratie uit te voeren? Van 2 december 2019 tot en met 31 januari 2020 kunt u subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal zeventig procent van de subsidiabele restauratiekosten, met een maximum van € 750.000 en een minimum van € 100.000. Let op: de subsidie is niet bedoeld voor restauratie van woonhuizen, groene of archeologische monumenten.

Kijk voor meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en het aanvragen ervan op www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/restauratie-rijksmonumenten.

Bron: Provincie Zeeland