Provincie Noord-Holland steunt restauratie kerkgebouwen

12-06-2023, Provincie Zuid-Holland | Ook in 2023 verstrekt de provincie weer subsidie aan Zuid-Hollandse rijksmonumenten met een restauratiebehoefte. Er was €3,1 miljoen beschikbaar. Van de 31 aanvragen die tussen 1 december 2022 en 1 maart 2023 werden ingediend, konden 16 worden gehonoreerd, waaronder:

  • Schuur van de Hervormde Gemeente Goedereede: cascoherstel houten hoofdconstructie en herstel buitenkant van deze grote landbouwschuur, zodat deze daarna kan worden ingericht als ontmoetingscentrum voor de naastgelegen kerk.
  • Wandschilderingen in de H. Bartholomeuskerk, Nootdorp: restaureren van een aantal schilderingen in het koor van deze kerk.
  • Ned. Hervormde Kerk, Hoogblokland: Herstel van de houten kapconstructie en volledige vervanging van de leienbedekking op het dak.
  • Toren Hervormde Kerk, Hardinxveld-Giessendam: herstel van het metsel- en schilderwerk van de toren.

Subsidie Restauratie rijksmonumenten

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wordt jaarlijks toegekend door de provincie Zuid-Holland. Voor 2023 kunnen hiervoor geen aanvragen meer worden ingediend. Van 1 december 2023 tot 1 maart 2024 kunnen opnieuw subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten worden ingediend.

Van 1 mei tot 1 juli 2023 kan dit jaar nog subsidie worden aangevraagd voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen voor herbestemming van een rijksmonument.

Vanaf 1 februari 2024 tot 1 september 2024 kunnen weer subsidieaanvragen worden ingediend voor paragraaf 4: Groot onderhoud daken agrarische rijksmonumenten.

Meer over de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland

Bron en verder lezen: Provincie Zuid-Holland