Provincie Noord-Brabant verlengt erfgoedbeleid

05-01-2021, Provincie Noord-Brabant |Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om het beleid voor erfgoed de komende twee jaar ongewijzigd voort te zetten. Provinciale Staten beslissen begin 2021 hierover. In het bestuursakkoord 2020- 2023 is 10 miljoen euro gereserveerd voor erfgoed. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om nu 5 miljoen voor de uitvoering vrij te geven. Voor de zomer van 2021 doen GS aanvullende voorstellen voor de resterende 5 miljoen euro.

“Net als het voorgaande college willen we het erfgoed fysiek en digitaal behouden voor de komende generaties,” aldus gedeputeerde Eric de Bie. “Met erfgoed versterken we de omgevingskwaliteit samen met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.” De verlenging van het beleidskader voor erfgoed is nodig, omdat het huidige kader loopt tot en met 2020.

Binnen de gelijkblijvende kaders willen Gedeputeerde Staten enkele andere accenten leggen in de uitvoering. De provincie hanteert vier verhaallijnen voor erfgoed: Religieus, Bestuurlijk, Bevochten en Innovatief Brabant. De rol van de provincie bij die verhaallijnen verandert van initiatiefnemer naar verbinder. In de samenwerking met andere partners komt de provincie meer op afstand.

De provincie gaat in erfgoed proactiever een relatie leggen met de Brabantse Omgevingsvisie. Eric de Bie: “We verbinden erfgoed met andere maatschappelijke vraagstukken, zoals het vestigingsklimaat, energie en een klimaatbestendig Brabant”.

Komend jaar is ook een publieksjaar voor het Brabants kloosterleven met vele publieksactiviteiten.

Verder draagt de provincie bij aan het instandhouden van de vier Brabantse topmonumenten: Sint Jan in ’s-Hertogenbosch, Grote Kerk in Breda, Kasteel Heeswijk en Markiezenhof in Bergen op Zoom.

Bron en verder lezen: Provincie Noord-Brabant