Provincie Noord-Brabant draagt bij aan herontwikkeling Abdij van Berne

17-07-2023, Abdij van Berne | De provincie Noord-Brabant verleent een subsidie van € 1,7 miljoen aan de Abdij van Berne. Het bedrag wordt gebruikt voor de duurzame instandhouding van het complex en het geschikt maken van de abdij voor toekomstige functies. De Abdij van Berne is een grootschalig kloostercomplex van de Norbertijnen, gelegen in Heeswijk-Dinther.

“In het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030, dat begin dit jaar door Provinciale Staten is vastgesteld, is de Abdij van Berne als een ‘must’ aangeduid. De abdij is een van de dragers van de Brabantse identiteit die belangrijke periodes vertegenwoordigt uit de Brabantse religieuze geschiedenis”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Erfgoed.

De Abdij van Berne, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze willen dit ‘levend’ religieus erfgoed behouden. “Berne wil ondanks de krimpende religieuze gemeenschap ook voor komende generaties een bron van betekenis blijven, met de verhalen die daarbij horen”, aldus abt Hendrickx. De financiële middelen die nodig zijn worden opgebracht door de abdij, de provincie, fondsen en andere partijen. Voor de miljoeneninvestering kan de bijdrage van de provincie als vliegwiel fungeren en kunnen structurele inkomsten voor de abdij worden gegenereerd.

Bron en verder lezen: Abdij van Berne